maanantai 4. huhtikuuta 2016

Yrittäjyyskasvatusta vertaisoppimismenetelmällä ja vieläpä in English!

Espanjassa yrittäjyyskasvatusta opiskelleet nuoremme Markus, Alvar, Ville ja Anni siirsivät tietämystään ja oppejaan lukiomme aloittaville englannin tunnilla. Kolmoskurssilaiset saivat johdannon jälkeen nähdä kaksi inspiroivaa videota siitä, kuinka nuoret eri puolille maailmaa olivat keksineet luovan ratkaisun johonkin ongelmaan ja tuotteistaneet sen.

Seuraava vaihe olikin, että aloittavat saivat itse miettiä heitä koskevia "ongelmia", joihin sitten ideariihen avulla etsittiin ratkaisuja. Kukin ryhmä valitsi tämän jälkeen yhden ongelman tarkempaan käsittelyyn ja työstettäväksi. 
Q

Opiskelijoiden tehtävä oli seuraavaksi alkaa rakentaa yritystä tuotteen ympärille. Heidän tuli miettiä esimerkiksi asiakassuhteita, budjettia ja markkinointia. Lopuksi ryhmät esittelivät tuotteen ja yrityksen toisille. 

Englannin kurssilla opiskelevat Laura, Unna, Sami ja Jasmin olivat sitä mieltä, että opetuskokonaisuus oli mukava ja erilainen tapa tutustua yritääjyyteen. "Sai käyttää aivojaan, kun piti keksiä ratkaisu johonkin ongelmaan", kertoi Sami.