tiistai 23. toukokuuta 2017

InTIMe21 – kokeiluja, kaveruutta ja kansainvälisyyttä

Pietarsaaren lukion kansainvälinen projekti Innovating teaching ideas and methods for the 21st century (InTIMe21) saatiin päätökseen lukuvuoden aikana. Kolmevuotinen Erasmus+ -projekti liikutti opiskelijoitamme ja opettajiamme ympäri Eurooppaa: Ensimmäisenä vuonna vierailukohteina olivat yhteistyökoulut Tanskan Århusissa ja Slovenian Idrijassa. Toisena vuonna matka vei Espanjan Barcelonaan, ja tammikuussa 2016 isännöimme täällä Pietarsaaressa lähes 50:tä vierasta. Viimeinen projektivuosi tutustutti meidät sekä Itävallan Wieniin että Puolan Nowy Sącziin. Lisäksi koulujen koordinaattorit valmistelivat Torinossa Italiassa loppuraporttia. Yhteensä Pietarsaaren lukiosta tehtiin 37 ulkomaanmatkaa kolmen vuoden aikana.

Globalisoituva, nopeasti uudistuva ja teknistyvä maailmamme vaatii kouluopetukselta paljon: sen tulee valmistaa oppilas vastaamaan monenlaisiin haasteisiin, sopeutumaan nopeisiin muutoksiin ja tarjota sellaiset työkalut ja elämäntaidot, että nuori selviää tulevaisuuden työelämässä. Kansainvälisyysprojektimme on tukenut meitä erinomaisesti tässä työssämme tarjoamalla niin uusia tiedollisia ja taidollisia haasteita kuin välillä yllättäviä tilanteitakin.

Projektitöiden tekoa Pietarsaaren kokoontumisessa

Projektimme keskittyi uusiin opetusmenetelmiin ja -metodeihin. Jokaisessa kokoontumisessa tutkailimme aihettamme uudesta näkökulmasta, esimerkiksi yrittäjyyden, innovatiivisuuden ja luovuuden tai kestävän kehityksen perspektiivistä. Projektitöiden sisällöt ja toimintatavat olivat monipuolisia, vaihetelevia ja motivoivia.

Barcelonan kokoontumisessa ideoitiin Thinking hats -metodin avulla

Projektia kokonaisuudessaan voi luonnehtia menestyksekkääksi: 91% opiskelijoista ja 94% opettajista piti projektin sisältöjä ja toteuttamista onnistuneena. Pietarsaaren lukion opiskelijat olivat erityisen tyytyväisiä eri kulttuureihin tutustumiseen, uusien ystävyyssuhteiden syntymiseen ja siihen, että itsevarmuus esiintyä, myös vieraalla kielellä, kasvoi. Pienin vaikutuksista ei liene huomio ”Nyt viimeistäänkin osaan arvostaa suomalaista koululaitosta!”; repliikki kuultiin joka kerta nuorelta matkalaiselta kotiin palatessa. Vanhempien mielestä heidän lapsensa osallistuminen kansainväliseen projektiin on ollut tärkeää kielitaidon ja itsetunnon kehittymisen kannalta. Myös opettajat olivat erittäin tyytyväisiä projektin antiin: He saivat rohkaisua ja motivaatiota kokeilla ja kehitellä uusia opetusmenetelmiä. Myös oman opettajan roolin pohtiminen ja kollegojen vertaistuki niin omassa oppilaitoksessa kuin yhteistyökouluissakin koettiin tärkeäksi. Projektimme on edistänyt kansainvälisyyskasvatusta, parantanut kulttuurien ymmärtämistä, vahvistanut sekä opiskelijoiden että opettajien taitoja ja tietämystä monella saralla. Lisäksi projektin ansiosta Pietarsaaren lukioon on perustettu kestävää kehitystä tukeva Ympäristötiimi ja olemme alkaneet viettää vuosittain kansainvälistä Earth Daytä.


Kansainvälistä riemua Nanoqissa

Matkoistamme ja projektitöistämme voi lukea enemmän opiskelijoittemme luomista blogeista oivaltavaaoppimista.blogspot.com ja intime21.blogspot.com. Lisäksi ryhmämme InTIME21, InTIME21 Youth ja InTIME21 Parents löytyvät Facebookista.

Kiitän lämpimästi kaikkia projektiin osallistuneita: ihania, edustavia opiskelijoitamme, taustalla vakaasti ja vahvasti seisovia vanhempia, aktiivisia ja aina positiivisia opettajiamme, iloista koulusihteeriämme, joka uupumatta auttaa meitä kaikissa käänteissä, sekä rehtoriamme, jonka lujaan ja lämpimään tukeen voi aina luottaa. Jokaisen panos tässä projektissamme on ollut tärkeä, eikä ilman joustavaa ja lämminhenkistä yhteistyötä tällaista tärkeää kansainvälistä projektia voisi toteuttaa. Pietarsaaren lukiolla on hyvä maine tarkan ja tunnollisen työn tekijänä, ja sen edustajat ovat rikkoneet kerta toisensa jälkeen stereotypiaa tuppisuisesta ja varautuneesta suomalaisesta.

Maailma muuttuu, ja Pietarsaaren lukio voi viedä sitä kansainvälisen yhteistyön ansiosta ehdottomasti parempaan suuntaan.

Pietarsaaren lukion Erasmus+ -projektikoordinaattori

Tiina Stara

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti